Trojak szyderczy Zygmunta II Augusta z 1565 roku, cz. 2

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 13:41

Za czasów podskarbiego Tarły, w 1562 roku, w mennicy wileńskiej, zaczęto wybijać kiepskie trojaki, z lichego srebra i stosunkowo dużej wadze. Wkrótce ukazał się kolejny typ tej monety z monogramem królewskim, bite według ordynacji pruskiej, ale
awersrewersprzeznaczone do obiegi zarówno w Koronie, jak i na Litwie. W Koronie zostały źle przyjęte; szlachta zarzucała im m.in. brak napisu poziomego, który wynikał z ordynacji menniczej. Trudno powiedzieć, kto wpadł na pomysł, aby wybić w 1565 roku nowy typ trojaka, tym razem z napisem z drugiego Psalmu Dawida aż w pięciu rzędach: QUI / HABITATIN / COELIS IRRI / DEBITEOS / 1565 (Ten, który mieszka w niebie, będzie ich wyśmiewał). Prześmiewczy tekst spowodował ogromne oburzenie szlachty, zaś biskup krakowski Franciszek Krasiński osobiście interweniował w tej sprawie u króla, który zakazał dalszego bicia tej monety.

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.