sie 31 2012

Przedstawienie władcy na polskich talarach w okresie I rzeczypospolitej 1533-1795 cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

talar-zygmunt-staryPierwszy talar Zygmunta Starego na awersie przedstawia popiersie Zygmunta I Starego, zaś na rewersie popiersie jego syna – Zygmunta II Augusta. Bardzo ciekawa jest tytulatura w napisie otokowym. Na stronie głównej brzmi ona: IGIS·P·REX·POLONIE·M·D·LITHU·&:1533 (Zygmunt Pierwszy król Polski, wielki książę litewski etc. 1533). Na odwrotnej: SIG·AUG·SECUND·FILIVS· REX·POLON·& (Zygmunt August, syn [w domyśle Zygmunta Starego], król Polski etc.).

Oba wizerunki królewskie przedstawione są z prawego profilu. Trudno uznać je za wybitne dzieło rytownika stempli. Na głowach władców widnieją dosyć schematycznie zaznaczone korony zamknięte (o czym dalej). Zwraca uwagę wyraźnie większe popiersie ojca, co podkreśla zarówno starszeństwo, jak i realny stosunek panującego króla do swego syna i następcy. Ciekawe, że na odmianie tego talara, z datą 1540, oba popiersia mają jednakową wielkość. Być może na dworze królewskim zapadła decyzja o równorzędnym potraktowaniu obu władców i znalazło to odbicie na monecie. Jeżeli tak było, to ta odmiana była najprawdopodobniej próbą wybadania reakcji na taki pomysł.