maj 31 2011

POLSKIE MEDALE CZ. VII

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Obecnie polski rynek medali koncentruje się przede wszystkim wokół dwóch grup zbieraczy. Jedną z nich jest wspomniana wyżej rzesza kolekcjonerów zbierających współczesne medale, wybite bądź przez Skarbnicę Narodową, Czytaj więcej o „POLSKIE MEDALE CZ. VII”


kwi 28 2011

POLSKIE MEDALE CZ.VI

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Stagnacja na rynku medalierskim trwała mniej więcej do połowy pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Na rynku pojawiła się wtedy Skarbnica Narodowa, która obok innych form działalności, duży nacisk położyła na odnowę zainteresowań kolekcjonowaniem medali. Współpraca z najwybitniejszymi polskimi medalierami: Czytaj więcej o „POLSKIE MEDALE CZ.VI”


kwi 14 2011

POLSKIE MEDALE CZ.V

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Na znaczny rozwój sztuki medalierskiej od początków lat 60. wywarła wpływ działalność Polskiego Towarzystwa Archeologicznego (od 1971 Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, a od 1991 roku Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego). W okresie największego wzrostu liczyło ono ponad siedem tysięcy członków. Czytaj więcej o „POLSKIE MEDALE CZ.V”


mar 15 2011

Polskie medale cz.IV

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Okres międzywojenny (1918-1939) charakteryzował powrót do form klasycznych. Do najwspanialszych dzieł sztuki medalierskiej powstałych w tym czasie należy zaliczyć medale i plakiety wybite w Mennicy Państwowej w Warszawie. Czytaj więcej o „Polskie medale cz.IV”


mar 01 2011

Polskie medale cz.III

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Ostatni król I Rzeczypospolitej nie zyskał sobie dobrej opinii u historyków, natomiast wysoko jego działalność oceniają historycy sztuki. Król był mecenasem i opiekunem wybitnych artystów tej epoki, w tym także medalierów. Najsłynniejszym z nich był, pochodzący z Saksonii, Jan Filip Holzhaeusser (1741-1792). Był on twórcą kilkudziesięciu medali utrzymanych w konwencji oświeceniowej. Czytaj więcej o „Polskie medale cz.III”


lut 14 2011

Polskie medale cz.II

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Kolejny okres sztuki medalierskiej, przypadający na szeroko rozumiany przełom XVI i XVII wieku związany jest z manieryzmem. W Europie daje się zauważyć spadek znaczenia medalierów z kręgu włoskiego i coraz większy wpływ artystów z kręgu niderlandzkiego. W Polsce duże znaczenie osiągnął, pochodzący z Utrechtu, Steven van Herwijck, autor m.in. pięknego medalu Zygmunta Augusta z postacią władcy na koniu. Czytaj więcej o „Polskie medale cz.II”


sty 19 2011

Polskie medale cz.I

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Początków sztuki medalierskiej należy szukać na monetach pamiątkowych i medalionach starożytnej Grecji i Rzymu, ale ojczyzną współczesnego medalierstwa jest Italia XV wieku. Co prawda, znane są medale powstałe na tym terenie w XIII i XIV wieku, jednak rozkwit tej dziedziny sztuki łączony jest z postacią, zmarłego w 1455 roku, Antonio Pisano, zwanego Pisanello. W ciągu niespełna dwudziestu lat stworzył on kilkadziesiąt wspaniałych, małych dzieł sztuki, przyczyniając się do popularyzacji i rozwoju trwającego do dziś zainteresowania medalierstwem. Czytaj więcej o „Polskie medale cz.I”