lis 09 2010

Początki mennictwa polskiego, cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Monety Mieszka I były wybijane najprawdopodobniej na terenie Wielkopolski (w Poznaniu?) w latach 980-992. Oblicza się, że całkowita emisja monet przez pierwszego władcę Polski wyniosła ok. 30 tys. Taka wielkość nie mogła zaspokoić zapotrzebowania na monetę tak dużego kraju, jakim była ówczesna Polska. W tym czasie na naszych ziemiach były w obiegu głównie dirhemy arabskie oraz tzw. saskie krzyżówki. Czytaj więcej o „Początki mennictwa polskiego, cz. 2″


lis 09 2010

Początki mennictwa polskiego, cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Początki mennictwa polskiego łączone są z pierwszym historycznym władcą Polski  Mieszkiem I (960-992), twórcą polskiej państwowości. Jednym z czynników, które świadczyły o niezależności politycznej i potędze państwa było wybijanie monet.

Mieszko doskonale zdawał sobie sprawę z tego faktu. Wiedział także, że moneta jest bardzo dobrym nośnikiem treści ideologicznych i propagandowych. Awersy i rewersy monet, które trafiały do społeczeństwa, przede wszystkim do duchowieństwa i możnowładztwa, przekazywały istotne z punktu widzenia księcia treści i pozwalały uzyskać konkretny efekt polityczny. Czytaj więcej o „Początki mennictwa polskiego, cz. 1″