mar 15 2011

Polskie medale cz.IV

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Okres międzywojenny (1918-1939) charakteryzował powrót do form klasycznych. Do najwspanialszych dzieł sztuki medalierskiej powstałych w tym czasie należy zaliczyć medale i plakiety wybite w Mennicy Państwowej w Warszawie. Czytaj więcej o „Polskie medale cz.IV”