cze 18 2012

Floren Władysława Łokietka, cz. 3

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Bardzo ciekawa jest historia samego egzemplarza Łokietkowego florena. Został on przypadkowo znaleziony w 1847 roku, w podkrakowskiej Bochni, podczas prac ziemnych. Znalazca odniósł monetę do przetopienia. Dosłownie z tygla wyciągnął ją niejaki Niedzielski, ziemianin z pobliskiego majątku Śledziejowice. Cena, jaką zapłacił, była stosunkowo niska – zaledwie sześć guldenów. Inna sprawa, że Niedzielski kupował numizmat „w ciemno”, gdyż dopiero późniejsze dokładne zbadanie monety, przez znanego krakowskiego numizmatyka i sfragistyka Teofila Żebrawskiego, pozwoliło stwierdzić, że jest to polska moneta, chociaż dyskusja o jej autentyczności trwała jeszcze długo. Czytaj więcej o „Floren Władysława Łokietka, cz. 3″


lis 16 2010

ABC monet inwestycyjnych, cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Monety inwestycyjne skierowane są przede wszystkim do grupy o średnim poziomie dochodów. Ze względu na swoją wielkość, stosunkowo dużą wartość oraz niepowtarzalne piękno są bardzo chętnie kupowane przez inwestorów na całym świecie. Ich realna wartość wynika z aktualnej ceny zawartego w nich kruszcu. Oznacza to, że jest zależna od aktualnych notowań kruszców na giełdach światowych. Uznawane są za jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych metod inwestowania. Przyjmowane są praktycznie na całym świecie i bez problemów wymieniane na walutę danego kraju (oczywiście według aktualnej ceny kruszcu, pomniejszoną czasami o małą prowizję). Bardzo duży wpływ na zainteresowanie tą formą inwestowania ma czynnik psychologiczny. Okrągły kształt monety jest znany człowiekowi od 2500 lat i niejako z założenia akceptowany, co można kolokwialnie określić jako „siłę przyzwyczajenia”. Czytaj więcej o „ABC monet inwestycyjnych, cz. 2″


lis 16 2010

ABC monet inwestycyjnych, cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Monety inwestycyjne, zwane są także bulionowymi (od francuskiego słowa bullion oznaczającego złoto lub srebro w sztabach). Wykonane są z metali szlachetnych, głównie złota i srebra lub – rzadziej – platyny. Służą przede wszystkim do celów inwestycyjnych, jako lokata kapitału. Mogą mieć, ale nie muszą, określony nominał. Często obok nominału lub zamiast niego podana jest masa, np. ½ oz – pół uncji. W większości krajów, w których zostały wybite, są traktowane jako pełnoprawny środek płatniczy. Ich realna wartość jest jednak o wiele wyższa niż wynikałoby to z nominału. Praktycznie nikt nie płaci tego typu monetami np. w sklepie. Czytaj więcej o „ABC monet inwestycyjnych, cz. 1″


paź 22 2010

Numizmatyka – młodsza siostra historii, cz. 3

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Większość monet pochodzi z tzw. znalezisk, zwanych inaczej skarbami. Podstawowe znaczenie, zwłaszcza dla monet średniowiecznych, ma dokładne zbadanie i analiza znaleziska. Pierwsza data na polskiej monecie wybita została dopiero w 1506 roku (grosz głogowski Zygmunta Jagiellończyka, późniejszego króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta I Starego). Do tego czasu monety zawierały przede wszystkim imię władcy. Cóż mógł zrobić badacz, który miał przed sobą kilkadziesiąt różnych monet z imieniem Bolesława? Czy są to monety Bolesława Chrobrego czy Bolesława Wstydliwego? A może Bolesława czeskiego? Dopiero żmudna analiza porównawcza, badanie kontekstu znaleziska i szukanie analogii do innych skarbów monet pozwala z dużym prawdopodobieństwem ustalić prawidłową atrybucję monet. Właśnie chronologia skarbów dowiodła, że monety z imieniem Mieszka zostały wybite przez Mieszka II. Oznacza to, że początki mennictwa na naszych ziemiach należy łączyć z Bolesławem Chrobrym, a nie – tak, jak to przyjmowano przez wiele lat – z Mieszkiem I. Czytaj więcej o „Numizmatyka – młodsza siostra historii, cz. 3″


paź 22 2010

Numizmatyka – młodsza siostra historii, cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Numizmatyka bada różnice ikonograficzne i napisowe na monetach. Zmiana wyobrażenia władcy lub tytulatury w napisie otokowym (czyli umieszczonym dookoła przedstawienia na awersie lub rewersie) może świadczyć o sytuacji politycznej, zawirowaniach związanych z objęciem z tronu, pretensjach dynastycznych etc. Nie zawsze przyczyną tego był czynnik naturalny, czyli śmierć. Polscy królowie z dynastii Wazów na monetach używali tytułu króla Szwecji, co świadczyło o ich pretensjach do tronu szwedzkiego i było jedną z przyczyn wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku. Także nazwa naszego kraju po raz pierwszy nie pojawiła się w dokumencie, ale właśnie na monecie. Był to denar Bolesława Chrobrego datowany na około 1000 rok. Czytaj więcej o „Numizmatyka – młodsza siostra historii, cz. 2″


paź 22 2010

Numizmatyka – młodsza siostra historii, cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Wśród nauk pomocniczych historii szczególne miejsce zajmuje numizmatyka. Wpływ na to ma fakt, że każdy z nas na co dzień ma do czynienia z przedmiotem zainteresowania tej dziedziny wiedzy, czyli z pieniądzem. W domowych zakamarkach leżą monety, które „są tam od zawsze” lub zostały przywiezione z zagranicznych wojaży. Nieżyjący już, wybitny badacz tematu, Andrzej Mikołajczyk, napisał w swoim „Leksykonie numizmatycznym”: Numizmatyka, nauka pomocnicza historii badająca monety i niemonetarne środki płatnicze jako źródła historyczne w aspektach politycznym, kulturowym, gospodarczym, artystycznym i technicznym. Czytaj więcej o „Numizmatyka – młodsza siostra historii, cz. 1″