lis 16 2010

ABC monet inwestycyjnych, cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Monety inwestycyjne skierowane są przede wszystkim do grupy o średnim poziomie dochodów. Ze względu na swoją wielkość, stosunkowo dużą wartość oraz niepowtarzalne piękno są bardzo chętnie kupowane przez inwestorów na całym świecie. Ich realna wartość wynika z aktualnej ceny zawartego w nich kruszcu. Oznacza to, że jest zależna od aktualnych notowań kruszców na giełdach światowych. Uznawane są za jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych metod inwestowania. Przyjmowane są praktycznie na całym świecie i bez problemów wymieniane na walutę danego kraju (oczywiście według aktualnej ceny kruszcu, pomniejszoną czasami o małą prowizję). Bardzo duży wpływ na zainteresowanie tą formą inwestowania ma czynnik psychologiczny. Okrągły kształt monety jest znany człowiekowi od 2500 lat i niejako z założenia akceptowany, co można kolokwialnie określić jako „siłę przyzwyczajenia”. Czytaj więcej o „ABC monet inwestycyjnych, cz. 2″


lis 16 2010

ABC monet inwestycyjnych, cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Monety inwestycyjne, zwane są także bulionowymi (od francuskiego słowa bullion oznaczającego złoto lub srebro w sztabach). Wykonane są z metali szlachetnych, głównie złota i srebra lub – rzadziej – platyny. Służą przede wszystkim do celów inwestycyjnych, jako lokata kapitału. Mogą mieć, ale nie muszą, określony nominał. Często obok nominału lub zamiast niego podana jest masa, np. ½ oz – pół uncji. W większości krajów, w których zostały wybite, są traktowane jako pełnoprawny środek płatniczy. Ich realna wartość jest jednak o wiele wyższa niż wynikałoby to z nominału. Praktycznie nikt nie płaci tego typu monetami np. w sklepie. Czytaj więcej o „ABC monet inwestycyjnych, cz. 1″