lis 16 2010

ABC monet inwestycyjnych, cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Monety inwestycyjne skierowane są przede wszystkim do grupy o średnim poziomie dochodów. Ze względu na swoją wielkość, stosunkowo dużą wartość oraz niepowtarzalne piękno są bardzo chętnie kupowane przez inwestorów na całym świecie. Ich realna wartość wynika z aktualnej ceny zawartego w nich kruszcu. Oznacza to, że jest zależna od aktualnych notowań kruszców na giełdach światowych. Uznawane są za jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych metod inwestowania. Przyjmowane są praktycznie na całym świecie i bez problemów wymieniane na walutę danego kraju (oczywiście według aktualnej ceny kruszcu, pomniejszoną czasami o małą prowizję). Bardzo duży wpływ na zainteresowanie tą formą inwestowania ma czynnik psychologiczny. Okrągły kształt monety jest znany człowiekowi od 2500 lat i niejako z założenia akceptowany, co można kolokwialnie określić jako „siłę przyzwyczajenia”. Czytaj więcej o „ABC monet inwestycyjnych, cz. 2″