wrz 12 2012

Przedstawienie władcy na polskich talarach w okresie I rzeczypospolitej 1533-1795 cz. 3

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Talar miał na celu przede wszystkim osiągnięcie efektu propagandowego. Na awersie przedstawiał panującego króla, zaś na rewersie jego następcę, który w momencie wybicia monety był także królem. Była to jedyna w naszych dziejach elekcja vivente rege (Zygmunt August objął w 1522 roku tron wielkoksiążęcy na Litwie, zaś 1529 tron polski).

Ikonografia monety miała podkreślić i umocnić prawa dynastii jagiellońskiej do tronu polskiego i litewskiego. Podkreślają to również starannie dobrane herby, które otaczają popiersia królewskie. Na awersie (od góry, zgodnie z ruchami wskazówek zegara) są to: Orzeł Polski, Pas Habsburgów, Lew Ruski, Orzeł Prus Królewskich i Pogoń Litewska, zaś na rewersie w miejscu herbu Habsburgów widnieje Wąż Sforzów. Austriacki herb pochodzi od matki Zygmunta Starego królowej Elżbiety Rakuszanki, zaś Wąż Sforzów od matki Zygmunta II Augusta królowej Bony Sforzy. Świadczyło to o powiązaniach Jagiellonów z domami panującymi Europy. Układ herbów na monetach wynikał z połączenia herbów państwowych, dynastycznych i ziemskich. Zwłaszcza herby dynastyczne świadczyły o powiązaniach Jagiellonów z rodami europejskimi, co było szczególnie istotne w przypadku założonego propagandowego celu wybicia monety.