Szóstak Zygmunta III Wazy 1595 roku cz. 2

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 14:03

Szóstaki, o nieco mniejszej wadze, co wynikało z przeprowadzonej reformy monetarnej, bił także Stefan Batory. Wybijał on szóstaki, zaliczane przez numizmatyków do typu I. Także Zygmunt III Waza kontynuował wybijanie tego typu monet. Obok typu I, podczas panowania tego władcy wybijano także typ II, różniący się przede wszystkim rewersem. Przykładem może być tu moneta wybita w mennicy lubelskiej w 1595 roku.

Na awersie przedstawia ona popiersie królewskie w prawo otoczone napisem: SIGIS (litera S odwrócona, przypominająca pisane E) .D.G.REX.POLO.M.D.LIT., zaś na rewersie tarcze herbowe, skróconą datę po bokach korony: 9 – 5 oraz napis dookoła: GROS.ARG. SEX.REG. POLONIÆ.

Zygmunt III Waza wybijał szóstaki w mennicy w Lublinie w roku 1595 i 1596. Ten pierwszy rocznik jest stosunkowo rzadki. Obok Lublina władca emitował ten rodzaj monety także we Wschowie ‒ 1595 i 1597, w Bydgoszczy – 1596, 1600, 1601 i 1603 oraz w Malborku – 1596 i 1599-1601. Po zmianie stopy menniczej i kolejnej obniżce wagi monet, następne emisje szóstaków wybito w mennicy krakowskiej w latach 1623-1627.

Kolejni władcy kontynuowali wybijanie tych popularnych monet. Władysław IV wprowadził typ III, zaś Jan Kazimierz typ IV. Szóstaki były emitowane do końca istnienia I Rzeczypospolitej, chociaż warto pamiętać, że ostatni typ wprowadzony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego zawierał przeszło dziesięciokrotnie mniej srebra niż szóstaki Zygmunta I Starego. Szóstaki kursujące na ziemiach polskich wybili także w 1794 roku Austriacy dla swoich wojsk operujących na terenie Polski, a w 1813 roku ostatni polski szóstak wyemitowany został w oblężonej przez Rosjan twierdzy w Zamościu.

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.