Szóstak Zygmunta III Wazy 1595 roku cz. 1

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 14:09

Panowanie Zygmunta III Wazy (1587-1632) jest niejednoznacznie oceniane przez historyków. Z jednej strony władca miał niewątpliwe osiągnięcia, jednak jego pretensje do korony szwedzkiej doprowadziły z czasem do potopu szwedzkiego. Podobnie polityka w stosunku do Księstwa Moskiewskiego stała się jedną z przyczyn ciągłych wojen na wschodniej granicy.

Inaczej na panowanie króla patrzą numizmatycy. Zygmunt III zasłynął w polskim mennictwie jako władca, który wybił największą liczbę monet. W okresie jego panowania czynnych było szesnaście mennic, w tym siedem koronnych. Monety wybijały mennice w: Bydgoszczy, Olkuszu, Poznaniu, Wschowie, Malborku, Lublinie, Krakowie, Łobżenicy, Wilnie, Gdańsku, Toruniu, Elblągu, Rydze, Mitawie i Rewalu (obecnie Tallin), zaś podczas panowania Zygmunta na tronie szwedzkim (1592-1599) także mennica sztokholmska. Ze względu na umieszczenie na nich tytułu króla Polski i Szwecji są one zaliczane również do numizmatyki polskiej.

Jednym z typów monet emitowanych przez Zygmunta III Wazę były szóstaki. Po raz pierwszy takie monety wybił Zygmunt I Stary w 1528 roku w mennicy koronnej w Krakowie. Kolejne monety tego typu powstały w mennicy ziem pruskich w Toruniu, a także w mennicach gdańskiej i elbląskiej. Pierwszy szóstak litewski wybił Zygmunt II August w 1547 roku w mennicy wileńskiej.

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.