Srebro jako kruszec monetarny cz. 2

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 10:05

Wydobycie srebra miało bardzo duży wpływ na gospodarkę. Zaprzestanie działalności wydobywczej w poł. XII wieku, na skutek zalania kopalń w górach Harzu, największego ośrodka wydobycia tego kruszcu, było jedną z przyczyn stagnacji Europy. Dopiero odkrycie nowych, bardzo dużych złóż w rejonie Kutnej Hory w Czechach, stanowiło jedenz czynników umożliwiających rozwój gospodarki. Przeprowadzona na przełomie XIII i XIV wieku przez króla czeskiego Wacława II (w latach 1300-1305 także polskiego) reforma monetarna, wprowadziła tzw. srebrny szeroki grosz praski. Stał się on w krótkim czasie podstawowym środkiem płatniczym Europy środkowo-wschodniej.

W dzisiejszych czasach srebro otrzymuje się głównie z rud miedzi, miedzi z niklem, złota, ołowiu i ołowiu z cynkiem. Największymi producentami na świecie są:Kanada, Meksyk, Peru, Polska (dolnośląskie złoża miedzi i srebra eksploatowane przez KGHM Polska Miedź), Australia i USA.

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.