Srebro jako kruszec monetarny cz. 1

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 16:23

Srebro (argentum, Ag), obok złota i platyny, jest jednym z najbardziej pożądanych kruszców na świecie. Wynika to z jego właściwości fizykochemicznych, rzadkości występowania i stosunkowo dużych problemów z jego wydobyciem. Przede wszystkim jest to łatwość obróbki, plastyczność i duża odporność na korozję – srebro nie utlenia się, chociaż reaguje z tlenkami siarki, znajdującymi się w powietrzu. W przyrodzie występuje zarówno w stanie wolnym, jak i w minerałach i rudach.

Już w starożytności używano go do wyrobu monet, ozdób i biżuterii. Zachowane srebrne zabytki z terenu Mezopotamii i Egiptu liczą kilka tysięcy lat. Pierwsze monety (VII w.p.n.e.) wykonane były z elektronu – naturalnego stopu złota ze srebrem. W średniowieczu srebro stanowiło podstawowy kruszec z jakiego korzystały mennice. O jego wartości może świadczyć fakt dość powszechnego procederu obcinania brzegów monet w tym okresie. Uzyskane skrawki srebra były traktowane również jako środek płatniczy. Zdając sobie sprawę z wartości tego kruszcu, wielu władców stosowało metodę obniżania próby srebra, z którego wybijano monety. W skrajnych przypadkach były one praktycznie miedziane, zawartość srebra była minimalna, a ich siła nabywcza była wymuszana przez władcę. Oczywiście, zysk z takiego procederu zasilał skarbiec królewski lub książęcy. Stosunek wartości srebra do złota (tzw. ratio) stanowił jeden z wyznaczników gospodarczych ówczesnego świata.

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.