POLSKIE MEDALE CZ.V

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 14:03

Na znaczny rozwój sztuki medalierskiej od początków lat 60. wywarła wpływ działalność Polskiego Towarzystwa Archeologicznego (od 1971 Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, a od 1991 roku Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego). W okresie największego wzrostu liczyło ono ponad siedem tysięcy członków. Wśród wielu inicjatyw zrzeszonych numizmatyków było również propagowanie zbierania medali, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Lata 70. i 1. poł. lat 80. to czas, kiedy nakłady medali osiągały bardzo duże nakłady, dochodzące niekiedy kilku tysięcy egzemplarzy.

Medal z serii królewskiej zaprojektowany przez Witolda Korskiego - awers

Medal z serii królewskiej zaprojektowany przez Witolda Korskiego - rewers

Towarzystwo było inicjatorem kilku pięknych serii tematycznych, wśród których warto wymienić dwie tzw. Serie Królewskie. Pierwsza, według projektu Witolda Korskiego (1918-2003), była emitowana w latach 1972-1986. Drugą, określaną często jako koszalińską, według Pocztu Królów i Książąt polskich Jana Matejki zaprojektowała, czynna zawodowo do dziś, Ewa Olszewska-Borys. Serię emitowano w latach 1985-2003. Jest ona uważana przez wielu za najładniejszą w dziejach powojennego medalierstwa polskiego.

2. poł. lat 80., lata 90. i początek XXI wieku, to okres znacznego spadku popularności sztuki medalierskiej i zbierania medali. Wpłynęło na to wiele czynników, wśród których można wymienić m.in. ogromną inflację, pauperyzację części społeczeństwa, pojawienie się Internetu oraz naturalny proces biologiczny, w wyniku którego odeszło wielu starszych wiekiem zbieraczy. Wystarczy powiedzieć, że liczba członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w tym czasie zmniejszyła się o ponad pięć tysięcy.

Tagi:

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.