Polskie medale cz.IV

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 15:11

Okres międzywojenny (1918-1939) charakteryzował powrót do form klasycznych. Do najwspanialszych dzieł sztuki medalierskiej powstałych w tym czasie należy zaliczyć medale i plakiety wybite w Mennicy Państwowej w Warszawie.

W 1925 roku powołano tam specjalny dział medalierski, na którego czele stanął Józef Aumiller (1892-1964). Pełnił on tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. Był twórcą takich medali jak „Wstąpienie Polski do Ligi Narodów”, „150-lecie Stanów Zjednoczonych” oraz wspaniałych plakiet poświęconych Józefowi Piłsudskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Adamowi Mickiewiczowi czy też Ignacemu Mościckiemu.

Plakieta Józefa Aumillera, Józef Piłsudski, wybita w 1931 roku

Z działem medalierskim, obok Aumillera, współpracowało także wielu wybitnych twórców, wśród których warto wspomnieć o Stefanie Rufinie Koźbielewskim, wspomnianym wcześniej Janie Wysockim, czy też o Janie Raszce.
W wyniku II wojny światowej ziemie polskie weszły w strefę wpływów Związku Radzieckiego. Znalazło to także swoje odbicie w sztuce, a więc również i w medalierstwie. Trzeba także pamiętać, że wielu artystów zginęło w obozach lub wyemigrowało. Twórcy zaczęli być krępowani przez wpływy wszechobecnej ideologii, która zdominowała prawie wszystkie dziedziny życia. Dychotomiczne podziały na postacie dobre i złe, na twórców prawomyślnych i nieprawomyślnych, na kilkanaście lat wyznaczyły kierunek rozwoju sztuki medalierskiej.

Lata 50. i 60. to zdecydowana dominacja na medalach postaci związanych z ruchem robotniczym oraz tematyka związana z II wojną światową. Oczywiście w tym drugim nurcie mieścił się sojusz z Armią Czerwoną, a nie np. operacja Market Garden. Do 1956 roku w sztuce medalierskiej można dostrzec wpływy socrealizmu, co dodatkowo obniża wartość artystyczną medali z tego okresu.

Przełom nastąpił w ciągu dwóch-trzech lat po śmierci Józefa Stalina w 1953 roku. Do głosu doszli młodzi twórcy, którzy szukali nowych, często półabstrakcyjnych lub abstrakcyjnych form wyrażania swoich myśli na medalach. Byli to tacy artyści jak: Franciszek Habdas (1906-1977), Zofia Demkowska (1919-1991), Stanisław Sikora (1911-2000) i wielu innych.

Tagi: , ,

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.