PAMIĄTKOWY TALAR TORUŃSKI Z 1630 ROKU CZĘŚĆ I

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 08:52

Moneta toruńska z roku 1630 jest talarem pamiątkowym. Jej historia łączy się z wojną polsko-szwedzką prowadzoną w latach 1626-1629. Była to kontynuacja wcześniejszych zmagań między tymi państwami prowadzonych w latach 1621-1626 na terenach Inflant i w Kurlandii. Tym razem zmagania przeniosły się na Pomorze i Kujawy. Jednym z głównych celów ataku szwedzkiego było opanowanie ujścia Wisły. Dodatkowym celem było wymuszenie na Zygmuncie III Wazie zrzeczenia się tytułu króla szwedzkiego, którego nasz władca konsekwentnie używał.

Pamiątkowy talar toruński z 1630 roku - Awers

Pamiątkowy talar toruński z 1630 roku - Rewers

Armia polska nie była przygotowana do wojny i Szwedzi odnieśli szereg sukcesów. 16 lutego 1629 wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarszałka Hermana Wrangla rozpoczęły dwudniowe nieskuteczne oblężenie miasta. Mimo znacznej przewagi oraz niedostatecznych fortyfikacji, Toruń skutecznie stawił opór najeźdźcy. Wojna zakończyła się 6 września 1629 roku podpisaniem rozejmu w Altmarku (Starym Targu) mającym obowiązywać przez 6 lat.

Efektem walk, oprócz spustoszenia Pomorza i Kujaw było narzucenie Polsce bardzo wysokiego cła z polskiego handlu morskiego w wysokości 3,5% wartości przewożonych towarów, co stanowiło duże obciążenie dla gospodarki.

Zygmunt III Waza docenił bohaterską postawę Torunia w czasie wojny i zezwolił na wybicie okolicznościowej monety upamiętniającej to wydarzenie. Wymagało to powtórnego otwarcia mennicy toruńskiej, gdyż po raz ostatni była ona czynna za czasów Zygmunta I Starego w 1535 roku.

Tagi: , ,

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.