kwi 24 2012

Trojak Augusta III z 1763 roku cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Trojak AugustaTrojak AugustaJedną z mennic Prus Królewskich, funkcjonujących w drugim okresie panowania Augusta III Sasa, była placówka w Elblągu. Tradycje mennicy w tym mieście sięgają czasów panowania krzyżackiego w XIV i 1. poł. XV wieku. Wybijano tam także monety Kazimierza Jagiellończyka i kolejnych władców Polski. Od 1627 roku, kiedy to Elbląg znalazł się pod okupacją szwedzką, bił tam monety król tego kraju Gustaw II Adolf (1611-1632).

Czytaj więcej o „Trojak Augusta III z 1763 roku cz. 2″


kwi 05 2012

Trojak Augusta III z 1763 roku cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Panowanie Augusta II Wettina nie zapisało się dobrze w pamięci społeczeństwa I Rzeczypospolitej. Po jego śmierci, w 1733 roku, zarysował się wyraźny podział na dwie opcje dotyczące wyboru następcy. Konserwatywna cześć szlachty, popierana przez Rosję i Austrię, opowiadała się za synem zmarłego monarchy Augustem III. Z kolei postępowy odłam szlachty wolał, popieranego przez Francję, Stanisława Leszczyńskiego. Czytaj więcej o „Trojak Augusta III z 1763 roku cz. 1″


kwi 03 2012

Każdy chciał zdjęcie z Double Eagle

Kolekcje Skarbnica Narodowa

16-17 marca 2012 r. w warszawskim Muzeum Rzeźby w Królikarni można było zobaczyć legendę amerykańskiej waluty – Double Eagle z 1933 r. Rzadką dwudziestodolarówkę, zobaczyło ok. 2,5 tys. osób.

Czytaj więcej o „Każdy chciał zdjęcie z Double Eagle”


mar 07 2012

Legendarny Double Eagle z 1933 na wystawie w Polsce

Kolekcje Skarbnica Narodowa
Double Eagle

„National Museum of American History, Smithsonian Institution, Washington, D.C."

Już 16-17 marca 2012 r. w warszawskim Muzeum Rzeźby w Królikarni będzie można zobaczyć legendarną amerykańską złotą monetę – Double Eagle z 1933 r.

W 1933 r. wybito prawie pół miliona monet Double Eagle. Do czasów współczesnych zachowało się tylko 13 sztuk. Cała reszta została przetopiona jeszcze przed wprowadzeniem do obiegu. W formie złotych sztabek umieszczono je w skarbcu Fort Knox – wszystko po to aby Stany Zjednoczony mogły podźwignąć się z Wielkiego Kryzysu. Teraz jedną z tych unikalnych monet będzie można po raz pierwszy w historii zobaczyć w Polsce.

Czytaj więcej o „Legendarny Double Eagle z 1933 na wystawie w Polsce”


mar 06 2012

Szóstak Zygmunta III Wazy 1595 roku cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Szóstaki, o nieco mniejszej wadze, co wynikało z przeprowadzonej reformy monetarnej, bił także Stefan Batory. Wybijał on szóstaki, zaliczane przez numizmatyków do typu I. Także Zygmunt III Waza kontynuował wybijanie tego typu monet. Obok typu I, podczas panowania tego władcy wybijano także typ II, różniący się przede wszystkim rewersem. Przykładem może być tu moneta wybita w mennicy lubelskiej w 1595 roku.

Czytaj więcej o „Szóstak Zygmunta III Wazy 1595 roku cz. 2″


lut 14 2012

Szóstak Zygmunta III Wazy 1595 roku cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Panowanie Zygmunta III Wazy (1587-1632) jest niejednoznacznie oceniane przez historyków. Z jednej strony władca miał niewątpliwe osiągnięcia, jednak jego pretensje do korony szwedzkiej doprowadziły z czasem do potopu szwedzkiego. Podobnie polityka w stosunku do Księstwa Moskiewskiego stała się jedną z przyczyn ciągłych wojen na wschodniej granicy. Czytaj więcej o „Szóstak Zygmunta III Wazy 1595 roku cz. 1″


sty 31 2012

Czworak litewski z 1566 roku, cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Jedną z zagadek numizmatyki polskiej jest reforma monetarna Zygmunta II przeprowadzona w 1565 roku. Nie zachowały się żadne źródła pisane, z których można byłoby wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jednak właśnie wtedy władca zakazał wybijania w mennicy wileńskiej denarów i półgroszy, monet typowych dla pieniężnego systemu litewskiego. W ich miejsce wprowadził dwudenary, dwojaki i czworaki. Były to typy monet, które dotychczas nie były emitowane w mennicach koronnych lub litewskich.

Czytaj więcej o „Czworak litewski z 1566 roku, cz. 2″


sty 16 2012

Czworak litewski z 1566 roku, cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Umierając bezpotomnie w 1572 roku, ostatni król z dynastii jagiellońskiej na tronie Polski i Litwy, Zygmunt II August, pozostawił po sobie jedno najpotężniejszych państw Europy ‒ Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Powstała ona w wyniku unii zawartej 1 lipca 1569 roku w Lublinie.

Wśród wielu postanowień unii lubelskiej, warto zwrócić uwagę na te, które odnosiły się do pieniądza oraz skarbu. Artykuły mówiły o wspólnej walucie oraz odrębnych skarbach: koronnym i litewskim. Postulaty dotyczące reformy pieniądza udało się jednak Czytaj więcej o „Czworak litewski z 1566 roku, cz. 1″


gru 29 2011

Trojak szyderczy Zygmunta II Augusta z 1565 roku, cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Za czasów podskarbiego Tarły, w 1562 roku, w mennicy wileńskiej, zaczęto wybijać kiepskie trojaki, z lichego srebra i stosunkowo dużej wadze. Wkrótce ukazał się kolejny typ tej monety z monogramem królewskim, bite według ordynacji pruskiej, ale Czytaj więcej o „Trojak szyderczy Zygmunta II Augusta z 1565 roku, cz. 2″


gru 16 2011

Trojak szyderczy Zygmunta II Augusta z 1565 roku, cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Okres panowania Zygmunta II Augusta, ostatniego Jagiellona na tronie polskim i litewskim, jest bardzo interesujący dla numizmatyków. Wpłynął na to z jednej strony fakt jedynej w naszych dziejach elekcji vivente rege, tzn. koronacji za życia poprzedniego władcy, zaś z drugiej polityka mennicza króla. Czytaj więcej o „Trojak szyderczy Zygmunta II Augusta z 1565 roku, cz. 1″


« Następna stronaPoprzednia strona »