Jak powstaje medal?

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 12:26

Każdy medal pamiatkowy, który oferuje Skarbnica Narodowa, jest finalnym produktem długiego procesu. Najpierw jest oczywiście pomysł tematu medalu lub serii. Najczęściej stanowi on wynik ożywionych dyskusji specjalistów Skarbnicy Narodowej, rocznic wynikających z kalendarza wydarzeń oraz analizy zainteresowania rynku. Kolejnym etapem jest znalezienie artysty, który potrafi zamienić wizję tematu na projekt graficzny. Skarbnica Narodowa współpracuje z najwybitniejszymi polskimi medalierami, stąd też projekty są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

Projekt rysunkowy przechodzi wnikliwą kontrolę merytoryczną. Po jego zatwierdzeniu, na podstawie rysunku, artysta wykonuje model gipsowy o średnicy ok. 20-30 cm. Ta wielkość wynika z konieczności oddania najdrobniejszych detali. W mennicy, z gipsu, na specjalnej maszynie redukcyjnej, wykonuje się tzw. matkę, o odpowiedniej średnicy. Najczęściej jest to 40 mm lub 70 mm. W kolejnym etapie robiony jest negatywowy stempel, którym wybija się na specjalnej prasie o nacisku kilkudziesięciu ton, medal.

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.