Historia złota cz. 2

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 08:00

Średniowiecze zmieniło zasadniczo koncepcje sztuki złotniczej. O ile w starożytności przeważały przedmioty związane z obrządkami pogrzebowymi, biżuterią i ozdobami, to chrześcijaństwo, zwłaszcza w Europie, wprowadziło nowe tematy i motywy. Kościół stał się jednym z głównych odbiorców, stąd też w wyrobach złotych przeważa sztuka sakralna i motywy symboliczne odnoszące się do szeroko pojętej wiary.

Z kolei w renesansie, obok cały czas obecnych motywów religijnych, znaczna część wyrobów szlachetnych połączona była z przedstawieniami mitologicznymi i antycznymi.

Kolejne epoki, rewolucje przemysłowe i stopniowe bogacenie się społeczeństw spowodowały, że złoto stawało się coraz bardziej dostępne, a przedmioty z niego wytworzone mogły być kupowane przez coraz większą ilość ludzi. Mimo tego, do dziś stanowi ono przedmiot pożądania, otacza je aura tajemnicy, a wiele osób wierzy, że posiada mistyczną i magiczną moc.

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.