Grosz głogowski Zygmunta Jagiellończyka z 1506 roku cz. 1

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 09:06

Zygmunt I Stary urodził się 1 stycznia 1467 w Kozienicach. Był jednym z synów Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Po śmierci ojca w 1492 roku pozostawał jedynym potomkiem, który nie sprawował żadnej godności. Dopiero opieka starszego brata, Władysława, który był władcą Czech i Węgier, zmieniła ten stan.

Zygmunt otrzymał od niego w dziedziczne lenno roku księstwo głogowskie (w 1499 roku), opawskie (1501), a następnie został namiestnikiem całego Śląska i Łużyc Dolnych (1504). W 1502 roku władca zezwolił Zygmuntowi na otwarcie mennicy w Głogowie i bicie półgroszy na stopę polską. W tym czasie sytuacja gospodarcza tych ziem była fatalna. Były one wyniszczone wojnami, ludność była zadłużona, a w obiegu znajdowała się różnorodna, najczęściej bardzo słabej jakości moneta.

Niestety, młody książę zamiast polepszyć sytuację swojego lenna, postanowił wybijać małe, liche halerze z czeskim Lwem i litewską Pogonią. Wykorzystywał do tego surowiec pochodzący z przetapiania dobrych czeskich groszy. Proceder ten zapewniał mu całkiem spory dochód. Nie był zresztą jedynym władcą śląskim, który tak postępował. Licha moneta spowodowała protest Wrocławia, którego mieszczaństwo i kupcy byli zainteresowani poprawą stosunków monetarnych na tych ziemiach.

W 1504 roku Zygmunt zostaje zmuszony do czasowego zamknięcia mennicy głogowskiej. Rok później zostaje przeprowadzona reforma pieniądza śląskiego. Dążono do zrównania monety śląskiej z polską, co nie do końca się jednak udało, tym niemniej mennica została powtórnie uruchomiona i wybijała grosze, tzw. „białe”, w ilości 90 sztuk z grzywny.

Zarządca mennicy, Fryderyk Boner, zrobił wszystko, aby nowe monety były wykonane starannie. Ordynacja mennicza zakładała, że waga każdego egzemplarza powinna wynosić 2,06 g. Zachowane dziś egzemplarze mają wagę prawie 2 g, więc najprawdopodobniej ordynacja była ściśle przestrzegana. Należy bowiem szacunkowo odliczyć kilka procent na zużycie.

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.