Floren Władysława Łokietka, cz. 2

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 13:57

Awers - Floren Władysława łokietkaRewers - Floren Władysława ŁokietkaW niedługim czasie emisja złotej monety, chociaż efemeryczna, miała miejsce także w Polsce. Pierwszą polską złotą monetę wybił Władysław Łokietek. Przedstawia ona na awersie króla w majestacie, siedzącego na tronie, z symbolami władzy królewskiej – berłem i jabłkiem –
w dłoniach. Napis dookoła brzmi: WLADISLAVSᵒDIᵒGᵒREX (Władysław, z Bożej łaski król).

Symbolika wyobrażenia, podkreślająca władzę królewską i sankcjonująca ją, wręcz jednostkowy charakter emisji, sugerują okolicznościowy charakter emisji i połączenie jej wybicia z konkretnym wydarzeniem. Podkreśla to także postać patrona Polski, św. Stanisława na rewersie oraz napis: SᵒSTANISLAVSᵒPOLE (święty Stanisław [biskup] polski).Stąd też monetę łączono w dawniejszej literaturze na ogół z koronacją króla w 1320 roku, co nie wydaje się być właściwe.

Prawdopodobnie moneta została wybita dopiero pod koniec życia Władysława. Wyobrażenie władcy wykazuje analogię do francuskich royaux d’or Filipa IV z końca XIII wieku, do angielskich złotych penny Henryka III Plantageneta z 2. poł. XIII wieku, a także – co chyba jest najbardziej prawdopodobne – do węgierskich monet Karola Roberta. Tam też należałoby chyba szukać pierwowzoru przedstawienia. Więcej na: www.skarbnicanarodowa.pl/emisje-pamiatkowe

Tagi: ,

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.