Denar książęcy Bolesława II Szczodrego część 1

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 08:51

Mennictwo Mieszka I (lub Mieszka II, jak uważa obecnie część numizmatyków) oraz Bolesława Chrobrego miało raczej charakter manifestacyjny, a nie ekonomiczny. Liczba monet tych władców, która znajdowała się w obiegu, nie była bowiem w stanie zaspokoić potrzeb. Na dodatek, po śmierci Bolesława I (Mieszka II?) nastąpiła, trwająca kilkadziesiąt lat, przerwa w mennictwie polskim. Stąd liczne znaleziska monet, przede wszystkim arabskich oraz z kręgu niemieckiego (głównie saskiego), pochodzące z tego okresu. Srebro
z tych państw stanowiło w tym czasie podstawowy składnik obiegu monetarnego w kraju.

Denar książęcy Bolesława II Szczodrego - awers

Denar książęcy Bolesława II Szczodrego - rewers

Zaniechanie emisji monet nie było zjawiskiem, które wystąpiło tylko w Polsce. Historycy różnie to tłumaczą ten proces. Nie można jednak wykluczyć, że wynika to po prostu z nierozpoznania do tej pory monet z tego okresu.

Dopiero od wstąpienia na tron książęcy Bolesława II Szczodrego w 1058 roku możemy mówić o intensywnym rozwoju polskiego mennictwa. Możliwe, że wynikało to miedzy innymi z faktu, że emisje Mieszka I (Mieszka II?) i Bolesława Chrobrego wybijane były w mennicach nie funkcjonujących regularnie i dopiero Bolesław II stworzył stałe mennice, najprawdopodobniej w Krakowie i we Wrocławiu.

Monety Bolesława II, pomijając emisję wrocławską, badacze dzielą na ogół na dwa podstawowe typy, zwane umownie: „typ książęcy” i „typ królewski”. Pierwszy był wybijany do roku 1076, czyli do koronacji. Na awersie widnieje głowa władcy z profilu, otoczona napisem BOLEZLAVS, zaś w rewersie cała postać księcia na koniu, z proporcem w ręce. Drugi, emitowany po 1076 roku przedstawia na awersie ukoronowaną głowę władcy z profilu, z mieczem, symbolizującym władzę sędziowską w dłoni, a na rewersie niezidentyfikowaną budowlę z trzema kopułami.

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.