Czworak litewski z 1566 roku, cz. 1

Category: KolekcjeKolekcje Skarbnica Narodowa @ 09:48

Umierając bezpotomnie w 1572 roku, ostatni król z dynastii jagiellońskiej na tronie Polski i Litwy, Zygmunt II August, pozostawił po sobie jedno najpotężniejszych państw Europy ‒ Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Powstała ona w wyniku unii zawartej 1 lipca 1569 roku w Lublinie.

Wśród wielu postanowień unii lubelskiej, warto zwrócić uwagę na te, które odnosiły się do pieniądza oraz skarbu. Artykuły mówiły o wspólnej walucie oraz odrębnych skarbach: koronnym i litewskim. Postulaty dotyczące reformy pieniądza udało się jednak zrealizować dopiero podczas panowania Stefana Batorego w latach 80. XVI wieku.

To, że wśród postanowień unii znalazł się punkt dotyczący wprowadzenia wspólnego pieniądza, nie był przypadkowy. Zygmunt II August kontynuował reformy pieniężne zapoczątkowane przez swojego ojca Zygmunta I Starego. Jednak w przeciwieństwie do swojego poprzednika, który usiłował wymusić na Litwie system monetarny obowiązujący w Koronie i w Prusach, władca skoncentrował swoją działalność na Litwie, „neutralizując” tym samym Koronę i Prusy.

Król zamknął praktycznie wszystkie mennice koronne, koncentrując wybijanie monet w Wilnie. Okresowo działały także mennice w Gdańsku i Tykocinie, mennice w Elblągu i Wschowie wybiły tylko denary, zaś zupełnie efemeryczny charakter miała emisja monet w inflanckim Dahlholmie.

Mogą Cię również zainteresować:

Ostatnio napisaliśmy o:

Comments are closed.