sty 31 2012

Czworak litewski z 1566 roku, cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Jedną z zagadek numizmatyki polskiej jest reforma monetarna Zygmunta II przeprowadzona w 1565 roku. Nie zachowały się żadne źródła pisane, z których można byłoby wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jednak właśnie wtedy władca zakazał wybijania w mennicy wileńskiej denarów i półgroszy, monet typowych dla pieniężnego systemu litewskiego. W ich miejsce wprowadził dwudenary, dwojaki i czworaki. Były to typy monet, które dotychczas nie były emitowane w mennicach koronnych lub litewskich.

Czytaj więcej o „Czworak litewski z 1566 roku, cz. 2″


sty 16 2012

Czworak litewski z 1566 roku, cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Umierając bezpotomnie w 1572 roku, ostatni król z dynastii jagiellońskiej na tronie Polski i Litwy, Zygmunt II August, pozostawił po sobie jedno najpotężniejszych państw Europy ‒ Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Powstała ona w wyniku unii zawartej 1 lipca 1569 roku w Lublinie.

Wśród wielu postanowień unii lubelskiej, warto zwrócić uwagę na te, które odnosiły się do pieniądza oraz skarbu. Artykuły mówiły o wspólnej walucie oraz odrębnych skarbach: koronnym i litewskim. Postulaty dotyczące reformy pieniądza udało się jednak Czytaj więcej o „Czworak litewski z 1566 roku, cz. 1″