mar 15 2011

Polskie medale cz.IV

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Okres międzywojenny (1918-1939) charakteryzował powrót do form klasycznych. Do najwspanialszych dzieł sztuki medalierskiej powstałych w tym czasie należy zaliczyć medale i plakiety wybite w Mennicy Państwowej w Warszawie. Czytaj więcej o „Polskie medale cz.IV”


mar 01 2011

Polskie medale cz.III

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Ostatni król I Rzeczypospolitej nie zyskał sobie dobrej opinii u historyków, natomiast wysoko jego działalność oceniają historycy sztuki. Król był mecenasem i opiekunem wybitnych artystów tej epoki, w tym także medalierów. Najsłynniejszym z nich był, pochodzący z Saksonii, Jan Filip Holzhaeusser (1741-1792). Był on twórcą kilkudziesięciu medali utrzymanych w konwencji oświeceniowej. Czytaj więcej o „Polskie medale cz.III”