sty 19 2011

Polskie medale cz.I

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Początków sztuki medalierskiej należy szukać na monetach pamiątkowych i medalionach starożytnej Grecji i Rzymu, ale ojczyzną współczesnego medalierstwa jest Italia XV wieku. Co prawda, znane są medale powstałe na tym terenie w XIII i XIV wieku, jednak rozkwit tej dziedziny sztuki łączony jest z postacią, zmarłego w 1455 roku, Antonio Pisano, zwanego Pisanello. W ciągu niespełna dwudziestu lat stworzył on kilkadziesiąt wspaniałych, małych dzieł sztuki, przyczyniając się do popularyzacji i rozwoju trwającego do dziś zainteresowania medalierstwem. Czytaj więcej o „Polskie medale cz.I”


sty 05 2011

Pierwsza polska złotówka

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Złoty od czasów Jana Olbrachta (1492-1501) był umowną jednostką obrachunkową liczącą 30 groszy. Często uważa się, że pierwszą moneta złotową był półkopek Zygmunta Augusta wybity w 1564 roku. Liczył on co prawda 30 groszy, ale wynikało z powszechnego na Litwie sposobu liczenia, opartego na kopie, która liczyła sześćdziesiąt sztuk. Nie miało to wiele wspólnego ze złotym obrachunkowym. Warto pamiętać, że do XX wieku złotówka liczyła trzydzieści groszy, a nie jak dziś sto groszy.

Sytuacja gospodarcza Rzeczypospolitej lat 60. XVII wieku była bardzo zła. Powstanie Chmielnickiego na Ukrainie, potop szwedzki i wojny z Rosją spowodowały, że skarb królewski świecił pustkami. Podejmowano próby ratowania finansów państwa, m.in. bijąc miedziane szelągi, tzw. boratynki, jednak pogłębiały one chaos monetarny państwa. Czytaj więcej o „Pierwsza polska złotówka”