lip 22 2010

Złoto w numizmatyce cz. 3

Kolekcje Skarbnica Narodowa

W 1816 roku przeprowadzono reformę monetarną i wprowadzono w Anglii, jako pierwszym kraju na świecie, monometalizm złoty. Stanowiło to początek systemu opartego na parytecie złota, który przejęła z czasem większość krajów. Oznaczało to, że pieniądz jest odpowiednikiem wartości określonej wagi złota, a także to, że emitent gwarantuje, pod określonymi warunkami, wykupienie pieniędzy za złoto o tej wadze. Praktycznie odstąpiono od tego systemu po II wojnie światowej. Czytaj więcej o „Złoto w numizmatyce cz. 3″


lip 22 2010

Złoto w numizmatyce cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Przez blisko pół wieku, złoto zawarte w bryłce elektronu, opatrzonej stemplem władcy, było jedyną formą monetarną. Wkrótce jednak zaczęto używać innych metali, najczęściej srebra i miedzi. Złoto, tym razem już nie jako składnik naturalnego stopu, było jednak nadal kruszcem, z którego monety wybijały m.in.: państwa greckie i hellenistyczne, Celtowie, imperium perskie (darejki), Rzym (aureusy), Arabowie (dinary) i Cesarstwo Bizantyjskie (solidusy). Czytaj więcej o „Złoto w numizmatyce cz. 2″


lip 22 2010

Złoto w numizmatyce cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Numizmatycy od lat toczą spory o początki mennictwa, a zwłaszcza o przyczynę powstania monety. W dyskusji tej nie brakuje polskiego akcentu. Profesor Mariusz Mielczarek, znany i ceniony badacz zajmujący się zagadnieniami numizmatyki starożytnej, przedstawił niedawno ciekawą hipotezę. Pierwsze monety zostały wybite pod koniec VII lub na początku VI w.p.n.e. na terenie Lidii, państwa leżącego na terenie dzisiejszej Turcji, najprawdopodobniej za panowania króla Alyattesa (610-560 p.n.e.). Były bite z elektronu, naturalnego stopu złota ze srebrem, występującego na terenie Lidii, w rejonie rzeki Paktolos. Elektron dla ówczesnego świata był synonimem złota. Czytaj więcej o „Złoto w numizmatyce cz. 1″


lip 22 2010

Historia złota cz. 2

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Średniowiecze zmieniło zasadniczo koncepcje sztuki złotniczej. O ile w starożytności przeważały przedmioty związane z obrządkami pogrzebowymi, biżuterią i ozdobami, to chrześcijaństwo, zwłaszcza w Europie, wprowadziło nowe tematy i motywy. Kościół stał się jednym z głównych odbiorców, stąd też w wyrobach złotych przeważa sztuka sakralna i motywy symboliczne odnoszące się do szeroko pojętej wiary. Czytaj więcej o „Historia złota cz. 2″


lip 21 2010

Historia złota cz. 1

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Złoto jest jednym z najstarszych metali poznanych przez człowieka. Od najdawniejszych czasów stosowano je do wyrobu ozdób i drogocennych przedmiotów. Jego rzadkość występowania powodowała, że złote przedmioty przechowywano szczególnie starannie w miejscach chronionych przed rabunkiem, pożarami i kradzieżami. Systemy wierzeń pozagrobowych sprzyjały temu, że bardzo często wkładano je do grobów znaczniejszych osób. Czytaj więcej o „Historia złota cz. 1″


lip 19 2010

Symbolika złota

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Złoto jest symbolem boskości, bogactwa, trwałości i chwały. Przez swoją rzadkość występowania kojarzono je zawsze z unikalnością i niedostępnością. Żółty kolor i połysk łączył je ze Słońcem i ogniem. Czytaj więcej o „Symbolika złota”


lip 18 2010

Wykorzystanie złota

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Większość złota znajdującego się w obiegu została wydobyta w przeszłości. Funkcjonuje ono zarówno w formie starych wyrobów, jak i złota przerobionego na nowe wyroby. Około 70% złota wykorzystywane jest w jubilerstwie. Wytwarza się z niego pierścionki, bransoletki, kolczyki, figurki, inne ozdoby, a także monety. Czytaj więcej o „Wykorzystanie złota”


lip 17 2010

Wydobycie złota

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Najwięcej złota występuje w oceanach, jednak jest ono zbyt rozproszone, aby je eksploatować w skali przemysłowej. Z miliona ton wody morskiej można wydzielić tylko kilka gramów złota, dlatego wydobywa się je wyłącznie ze złóż. Do niedawna przyjmowano, że złoże rud złota jest opłacalne w eksploatacji, jeżeli uzyska się 10 g złota z tony rudy. Czytaj więcej o „Wydobycie złota”


lip 16 2010

Kilka słów o złocie

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Złoto, aurum (Au) jest pierwiastkiem metalicznym o liczbie atomowej 79. Jego temperatura topnienia wynosi 1064oC, a wrzenia 2808oC. Złoto jest bardzo gęste; metr sześcienny waży ponad 19 ton. W przyrodzie występuje w stanie wolnym w postaci piasku, drobniutkiego pyłu, mniejszych lub większych grudek-samorodków, a także stopu ze srebrem, złotem, miedzią i platyną oraz w rudach zawierających selenki i tellurki złota. Czytaj więcej o „Kilka słów o złocie”


lip 15 2010

Srebro jako kruszec monetarny cz. 3

Kolekcje Skarbnica Narodowa

Trudno wymienić wszystkie dziedziny, w których srebro ma zastosowanie.Używa się go m.in. do wyrobu monet, medali, biżuterii i instrumentów muzycznych (flet). Ma zastosowanie w przemyśle elektronicznym, elektronicznym, optycznym i medycynie.Srebro, poprzez swoją stale rosnącą wartość, stanowi także doskonały sposób inwestowania. Czytaj więcej o „Srebro jako kruszec monetarny cz. 3″


Poprzednia strona »